جلسه مشورتی تعیین مناطق ویژه تنوع زیستی در استان گیلان، 15 تیر ماه 1396 در مسجد شهربیجار شهرستان رودبار با حضور مدیر برنامه های محیط زیستی و توسعه اقتصادی- اجتماعی دفتر برنامه عمران ملل متحد، مشاور ارشد بین المللی و تیم دفتر مرکزی پروژه ،کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان و رئسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری سیاهکل و رودبار، کارشناسان اداره کل محیط زیست استان و شهرستانهای رودبار و سیاهکل ،مدیر عاملان شرکت های تعاونی نارون و راشستان و همچنین جمعی از جوامع محلی پایلوت زیلکی رود و فریرود برگزار شد.

 

 در ابتدا داریوش بیات، مدیر ملی پروژه گزارشی از دست آوردهای پروژه و اهمیت موضوع تنوع زیستی ارائه داد. سپس مایک موزر، مشاور ارشد بین الملی درباره استراتژی توسعه سبز و قرق اختصاصی و همچنین اهمیت تنوع زیستی و مناطقی که درآن قرق اختصاصی موفق اجرا شده است، برای حاضران سخن گفت و چالش ها و راهکار های پیش روی اجرای این فعالیت ها را توضیح داد.

 

 

در ادامه محمد توحیدی فر، مشاور تنوع زیستی پروژه، با توجه به پهنه بندی سری های مختلف که دارای تنوع زیستی بالایی می باشند، سری های پیشنهادی برای اجرای قرق اختصاصی در منطقه را معرفی کرد. سپس طاهر قدیریان، مشاور تعارض انسان و حیات وحش پروژه، گزارشی از تجربیات بازدید خود از پروژه های موفق قرق اختصاصی در ایران و سایر نقاط جهان و کمکی که اجرای این طرح ها به محیط زیست و همچنین در گیر کردن جوامع محلی برای حفاظت از محیط زیست می نمایند، اراﺋه داد.

در ادامه حاضرین جلسه به دو گروه تقسیم شدند و گروه اول به موضوع پهنه بندی و فعالیتها و گروه دوم به بحث درباره ساختار مدیریت مناطق ویژه پرداختند.

 

در انتهای جلسه، پس از بحث و گفتگوی دو گروه در باره ساختار مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی و دسته بندی فعالیت ها، پیشنهادات دو گروه جمع بندی شد و برای تدوین شرح خدمات و دستورالعمل مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی در اختیار مشاور تنوع زیستی پروژه قرار گرفت.