کارگاه مشورتی روحانیون 21 تیر ماه 96 با هدف آگاهی رسانی درمورد اهداف پروژه و مدیریت چند منظوره مشارکتی به روحانیون و درگیر کردن بیشتر جامعه روحانیت در مباحث حفظ منابع طبیعی با هدف استفاده پایدار و ماندگار، با حضور مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان مازندران ، ادارات کل منابع طبیعی استان مازندران و معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در سالن جلسات معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

 

در ابتدای این کارگاه جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم امور جنگل و مجری ملی پروژه با تاکید بر اهمیت حفظ ذخایر و منابع طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع، از جنگل های هیرکانی بعنوان منحصر بفردترین جنگل های حال حاضر دنیا نام برد و با اشاره با تنوع گونه ها و برخی گونه های در حال انقراض گیاهی و جانوری در این عرصه، حفظ آنها را یکی از مهمترین وظایف همه انسان ها دانست. ایشان با اشاره به ضرورت نگاه اکوسیستمی در مدیریت جنگل، پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی را راهی مطمئن برای حفظ، مدیریت و پایداری این منابع دانست.

 

 

در ادامه  جناب آقای مهندس بیات مدیر ملی پروژه درباره مفاهیم مشارکت و مدیریت چندمنظوره مشارکتی و جنگلداری اجتماع محور توضیحاتی ارائه کردند. سپس با نمایش اسلاید به توضیح درباره نگاه مشارکتی، اکوسیستمیک و چندمنظوره در حفظ جنگل ها پرداختند. ایشان در قالب یک بازی و تقسیم حاضرین به 3 گروه مشورتی، سعی در انتقال این مفهوم داشتند که در نگاه مشارکتی تلفیقی که تمامی جوانب درنظر گرفته می شود می توان تصمیمات بهتر، کارآمدتر، دارای اثر مثبت ماندگارتر و با کمترین میزان تخریب به طبیعت اخذ کرد. در پایان این کارگاه پرسش نامه ای در اختیار حاضرین قرار داده شد تا میزان آگهی عمومی و اثربخشی مفاهیم مطروحه نیز سنجش شود.