جلسه هماهنگی و هم اندیشی پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی و کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در روز دوشنبه مورخه  17/7/96، با حضور دکتر نوبخت معاونت امور جنگل و سازمان جنگل ها (مجری ملی پروژه هیرکانی) ، مهندس عطایی جانشین معاونت امور جنگل، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، اعضای کمیه فنی اداره کل منابع طبیعی، تیم اجرایی پروژه مدیریت چند منظوره و ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مینودشت در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان برگزارشد.

ابوطالب قزلسفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با مروری بر  فعالیت ها و پیشرفت های کاری دو پروژه مدیریت چند منظوره و مدیریت جامع آبخیز در چهل چای به تشریح مختصری از وضعیت حوزه چهل چای پرداخت. وی تراکم زیاد جمعیت، بالا بودن تعداد دام سبک، فرسایش زیاد خاک را مشکلات اساسی حوزه آبخیز چهل چای مطرح کرد و گفت: مشکلات حوزه چهل چای بسیار سنگین است و تخریب جنگل در این حوزه گاها به اوج رسیده است و با توجه به اینکه در این حوزه مرتعی وجود ندارد اما 25 هزار واحد دامی وجود دارد که خروجی آن تخریب جنگلهای انبوه در بالادست و تبدیل آب به بیابان بوده است و این موضوع در گذشته شرایط کار را برای فعالیت دستگاه منابع طبیعی سخت کرده بود اما اکنون با ظرفیت سازیهای صورت گرفته و جذب  اعتبارات از محل تعهدات سد نرماب - چهل چای و همچنین اعتبارات عمرانی جنگل کاری هایی را در بالا دست حوزه که کاملا تخریب شده بود انجام دهیم و این اتفاقات در سالهای اخیر باعث شد تا مردم به مشکلات حوزه پی برده و در جنگل کاری ها همکاری و مشارکت لازم انجام دهند.

قزلسفلو اضافه کرد، مجاورت دو پروژه در حوزه چهل چای با حوزه ترسیب کربن سبب شکل گیری ارتباطات در بین ساکنان دو حوزه گردیده و باعث شده فعالیت های کشت گیاهان دارویی، گل گاو زبان، کشت زعفران که در حوزه ترسیب کربن انجام می شود به حوزه چهل چای نفوذ کرده و مورد استقبال مردم قرار بگیرد. قزلسفلو گفت، طرح اصلاح کاربری اراضی شیب دار در دستور کار این اداره کل است و هرساله حدود 100 هکتار کار جنگل کاری در این عرصه ها انجام می شود.

 

در ادامه عباسعلی نوبخت معاونت امور جنگل و سازمان جنگل ها از زحمات  دست اندرکاران دو پروژه مدیریت جامع آبخیز و پروژه چند منظوره جنگل های هیرکانی قدردانی کرد و گفت: اثرات منفی تغییرات اقلیمی و عوامل مختلفی اعم از طبیعی وغیر طبیعی در شرق جنگلهای هیرکانی بسیار مشهود است و در سطح ملی باید به این مشکلات نگاه کرد. در حال حاضر در شرق گلستان بحث زوال بلوط وجود دارد بنابراین تمام این عوامل میطلبد پروژه هایی را که می توانیم با مشارکت مردم به نجات طبیعت بشتابیم را غنیمت شمرده و از آن ها به بهتریم نحو ممکن استفاده ببریم تا منابع را جهت زندگی بهتر حفظ نماییم .

 

 

 

داریوش بیات مدیر ملی پروژه مدیریت چند منظوره جلسه را ادامه داد و عنوان کرد، تاکنون جلسات متعددی پیرامون موضوعات مختلف کاری بین پروژه مدیریت چند منظوره و کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی در رابطه با هماهنگی و همکاری بین دو پروژه برگزار شده است و این همکاری ها سبب شد تا اقدامات بعدی در دستور کار قرار بگیرد.

 

داریوش بیات مطرح کرد، رویکرد این پروژه یک رویکرد اجتماعی بوده و بعنوان مثال اگر بخواهیم یک کارگاه تولیدی راه اندازی کنیم در آن نیازمند افرادی با توانایی های کاری مختلف خواهیم بود بنابراین پروژه هیرکانی به جای کار کردن بر روی یک فردی روی شکل گیری گروه کارکرده است چرا که در فرآیند کار فردی رقابت به مراتب بیشتر و موفقیت کمتر از کار گروهی خواهد بود. و پروژه ها این وظیفه را ندارند که در جهت منافع شخصی کار انجام دهند بلکه باید روی توانمندی یک چامعه کارکنند. تفاوت پروژه هیرکانی با پروژه مدیرت جامع در این است که پروژه هیرکانی عمدتا در راستای ایجاد یک الگو بوده درصورتی که مدیریت جامع یک پروژه فراگیر است و در تمام حوزه با یک مدل کار میکند. 

در ادامه پس از شنیدن نظرات فنی کارشناسان و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطرح شده، جمع بندی نهایی توسط کارشناسان حاضر در جلسه انجام شد.