۴ آبان ماه سال ۱۳۹۶ روستای یوج از بخش سه هزار شهرستان تنکابن میزبان  نمایندگان سازمان ملل در بخش جنگل بود.در این برنامه که با هدف بازدید از روستای یوج به عنوان پایلوت موفق پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی صورت گرفت، بنجامین سینگر نماینده مجمع جهانی جنگل ملل متحد، تون دوبرون مشاور بین المللی مجمع جهانی جنگل ملل متحد، ابوالفضل میرقاسمی مشاور ملی تهیه سند مجمع جهانی جنگل ملل متحد به همراه تیم پروژه هیرکانی حضور داشتند.

خانه بومگردی نسا روستای یوج میزبانی این بازدید را به عهده داشت و نمایندگان مجمع جهانی جنگل ملل متحد در مورد چگونگی اجرای پروژه در این روستا و همچنین در مورد ایجاد تعاونی چندمنظوره و گردشگری با فهیمه شفیعی، مالک خانه بومگردی نسا به گفتگو پرداختند.

 

شفیعی در پاسخ به سوال بنجامین سینگر در این مورد که انجام فعالیت‌های پروژه در بین جوامع محلی روستای یوج با چه کسی میباشد پاسخ داد: فعالیت های پروژه در این روستا وهمچنین مراحل تشکیل تعاونی چند منظوره و گردشگری به کمک پروژه و تیم تسهیلگری بسیج جوامع محلی پروژه هیرکانی صورت گرفته و بزرگترین اتفاق برای شخص من این است که پس از چندین سال مهاجرت معکوس از شهر به روستا داشتم و امیدوار از این که بتوانم به صورت پایدار این فعالیت‌ها را به انجام رسانم و گسترش دهم .

فرید کاظم نژاد، مشاور تهیه طرح جنگلداری اجتماع محور پایلوت دوهزار- سه هزار، ضمن ارائه گزارشی از نحوه تهیه طرح جنگلداری اجتماع محور در این روستا تاکید کرد که در راستای اهداف پروژه با وجود در اختیار داشتن نیروهای متخصص، نیروهایی از بین مردم محلی روستا را آموزش داده و از آنها در مراحل تهیه طرح استفاده کرده اند.

 

نمایندگان مجمع جهانی جنگل ملل متحد ضمن بازدید از عرصه در دست تهیه طرح جنگلداری اجتماع محور این پایلوت، از محصولات فرعی تهیه شده توسط گروه پوچا پوچا نیز دیدن کردند.

 

هدف مجمع جهانی جنگل ملل متحد، کمک به کشورهای درحال توسعه است و به کمک این نهاد کشورهایی با پوشش کم جنگل مانند ایران، میتوانند برای رسیدن به توسعه پایدار جنگل برنامه ای تدوین نمایند زیرا در حال حاضر در سطح بین المللی برنامه ای استراتژیک برای حفظ جنگل ها تهیه شده است.