یازدهمین نشست کمیته راهبری پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی، 27 تیر ماه 97 در در سالن مرحوم جزیره ای معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با حضور آن ماری کارلسن نماینده مقیم سازمان ملل متحد، عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل ها و مجری ملی پروژه، محسن سلیمانی مدیر برنامه های محیط زیست و توسعه  اقتصادیاجتماعی دفتر عمران ملل متحد و نمایندگان  وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، نماینده شورایعالی جنگل، نمایندگان برخی از دستگاه های عضو کمیته هماهنگی محلی و استانی پروژه و نماینده سمن های محیط زیست برگزار شد.

در ابتدای جلسه عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها و مجری ملی پروژه ، ضمن حمایت از پروژه و قدردانی از اقدامات آن گفت که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، طرح تنفس جنگل را برای 154 مجری کلید زدیم و  در پایان سال 96 هیچ مجوز قطعی ندادیم . با کمک دفتر جنگلداری و بهره برداری و با حمایت دانشگاه تهران و موسسسه تحقیقات و محیط زیست و کارشناسان بازنشسته و دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی و شورایعالی جنگل شرح خدمات طرح جایگزین تدوین و توسط شورایعالی تصویب شد و در حال تدوین دستورالعمل اجرایی آن هستیم تا طرح را عملیاتی کنیم و در این راه از دستاوردهای پروژه نیز برای شرح خدمات اجرایی طرح جایگزین استفاده کردیم تا بتوانیم با مشارکت مردم کار کنیم.

نوبخت در ادامه افزود پروژه در 4 پایلوت پروژه موفقیت های زیادی داشته و باعث شده مردم بسیار توانمند بشوند و در همه پایلوت ها فعالیت های خوبی در زمینه گردشگری نیز اتفاق افتاده. رفتار مردم و تغییراتی که در رفتار مردم در برخورد با توریست ها داشتند نقش آفرینی پروژه را نشان میدهد. با حضور پروژه رویکرد و دید مردم محلی نسبت به جنگل عوض شده است . وی ضمن بر شمردن نکات مثبت پروژه گفت : مردم کمتر به سمت تخریب جنگل میروند و این را به فال نیک میگیریم و میگوئیم در سازمان جنگل اگه بخواهیم جنگل را حفظ کنیم باید سطح معیشتی مردم را افزایش بدهیم. 

در ادامه این نشست آنه ماری کارلسن  ضمن اشاره به بازدید از فعالیت های پروژه در دو پایلوت گفت: خوشحالم که جلسه کمیته راهبری را در معاونت امور جنگل برگزار کردیم. ما بحث ارزیابی پایانی پروژه را داریم و گرفتن نتیجه خوب در این ارزیابی بسیار مهم است و هدف از انجام آن بررسی دستیابی پروژه به همه اهدافش و رسیدن به الگوی تلفیق فعالیت ها در قالب طرح است. باید نشان بدهیم که در کار حفظ جنگل بهترین بوده ایم و با توجه به اینکه ایران در تحریم و عدم دسترسی به منابع جهانی است، به دنیا نشان بدهیم اینکار را به خوبی انجام دادیم.

در ماه های پایانی داشتن برنامه دقیق و مشخصی برای گام های بعدی بسیار اهمیت دارد بنابراین باید کارهایی که قرار بود انجام بدهیم به ثمر رسانده شود. موضوع مهم اجرایی کردن برنامه هاست و این موضوع مورد ارزشیابی قرار میگیرد.جنگل های ایران عرصه ای بسیار خاص و میراثی جهانی است. کار با جامعه محلی باید از جنس کار با آنها برای آنها باشد و نباید عملکردی دستوری و از بالا به پایین وجود داشته باشد. بر همین اساس درگیر کردن جوامع محلی توسط پروژه در فعالیت ها بسیار عالی بوده. جنس کار در پروژه حتی در 2 پایلوت با هم حتی متفاوت بود و این موضوع نشان دهنده ی لزوم  انعطاف پذیری ما برای اجرای برنامه هاست.

در ادامه داریوش بیات مدیر ملی پروژه عملکرد شش ماهه اول سال 2018 پروژه را برای حضار ارائه نمود و در انتهای این ارائه چالش های پیش رو و برنامه های آتی در ادامه این سال را برای آنها توضیح داد. پس از تمام شدن این ارائه نمایندگان دستگاه های حاضر هر یک نظر و پیشنهاد خود را برای هر چه بهتر انجام شدن کارها اعلام نمودند.