کارگاه آموزشی مشورتی مناطق ویژه تنوع زیستی 27 آبان 97 در حسینیه روستای بالابراگور پایلوت فریرود- زیلکی رود استان گیلان برگزار شد. در این کارگاه کارشناسان و اعضای کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و روسای ادارات منابع طبیعی سیاهکل و رودبار ، تیم پروژه و نمایندگان جوامع محلی حضور داشتند. در ابتدا مهندس بیات مدیر ملی پروژه در قالب یک پاورپونت ضرورت اجرای طرح مناطق ویژه تنوع زیستی و اهمیت آن و چگونگی اجرای طرح در سری های پایلوت و کمک هایی که اجرای طرح به منطقه می نمایید را برای حاضرین شرح داد. در ادامه برای نظر سنجی از حضار لیست فعالیت ها در مناطق ویژه تنوع زیستی را در اختیار حضار قرار داد و نظرات آنها در جمع مطرح گردید.

در بخش بعدی کارگاه آیدین یاسمی، مشاور آموزش و ظرفیت سازی پروژه، راهنمای تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی جهت تلفیق در راهنمای جنگلداری چند منظوره / اجتماع محور را برای حضار شرح داد و چک لیستی از تلفیق تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی در جنگلداری چند منظوره جنگلهای هیرکانی ارائه کرد.سپس لیستی از خطرات زیست محیطی بالقوه و در کنار آن انواع و اقسام ریسکها و خطرات در اجرا پروژه ها و طرح ها در این مناطق خاص را توضیح داد.

 

در پایان کارگاه افراد در  به چهار کار گروه تقسیم شدند و درباره موضوعات: ایجاد اقامتگاه بومگردی، ایجاد اکوکمپ، جنگل کاری و احداث پارک  به  بررسی خطرات و ریسک های اجرا پروژه های مختلف پرداختند.