جلسه کمیته هماهنگی محلی پایلوت دوهزار- سه هزار با موضوع بررسی چگونگی و چالش های اجرایی نمودن پروژه  با حضور بخشدار محترم خرم آباد ، مدیر و معاونت پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی و اعضای محترم کمیته هماهنگی محلی LCC(ریاست اداره جهاد کشاورزی،ریاست اداره میراث و گردشگری و صنایع دستی،ریاست اداره شبکه بهداشت،نماینده اداره اموزش و پرورش نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن) روز شنبه مورخ 1397/10/1 در بخشداری خرم آباد برگذار شد.

در آغاز جلسه مهندس بیات(مدیر ملی پروژه) ضمن تشکر از حضار برای شرکت در جلسه، هدف اصلی پروژه را توانمند سازی جوامع محلی بیان کرد و گفت با تمرکز بر این موضوع میتوان جنگل ها را پایدار و این میراث جهانی (جنگلهای هیرکانی) را حفظ نماییم. یکی از این موارد توانمند سازی که باید به آن توجه کرد محصولات فرعی میباشد که برای آن نیز تهیه طرح شده که قرار است جوامع محلی در قالب طرح جنگلداری بتوانند از محصولات فرعی جنگل نیز استفاده کنند.

 

بیات در ادامه گفت در مورد قرق اختصاصی و پرورش حیاط وحش نیز تحقیقاتی انجام شده که البته میتواند محلی برای کسب درامد باشد که این فعالیت باید با یک کار مشترک بین دو ارگان سازمان جنگل و محیط زیست میباشد تا یک دستورالعمل واحد وجود بیاید تا بتوان به  عنوان معیشت پایدار روی این طرح برنامه ریزی نمود.

در ادامه مدیر ملی پروژه گفت که ما باید تلاش کنیم تا بهای ارزش خدمات اکوسیستمی طبیعت را محاسبه کرده و آن را پرداخت کنیم و این کار به یک حمایت چند جانبه از طرف تمامی دستگاههای دولتی نیاز دارد. البته تصمیم گیری در این مورد از سطح شهرستان بالاتر است و باید در سطح ملی عنوان گردد، تا اینجای کار از دست مسئولان پروژه مدیریت چند منظوره جنگلهای هیرکانی بر می آید و ادامه باید از سمت بخشداری و فرمانداری پایلوت پیگیری شود.