جلسه کمیته هماهنگی محلی پایلوت بلیران 6 دی ماه 1397در بخشداری دشت سر شهرستان آمل با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کمیته هماهنگی پایلوت بلیران برگزار شد. در آغاز جلسه فرشیدفر، بخشدار دشت سر ضمن تشکر از حضار برای شرکت در جلسه، به معضلات گردشگری به ویژه در منطقه بلیران تاکید کرد.

در ادامه داریوش بیات مدیر ملی پروژه هیرکانی ضمن تایید سخنان فرشید فر، در مورد پیر زیستی جنگل های بلیران و نابودی تدریجی آنها با حاضرین سخن گفت، سپس درباره فعالیت های پروژه در منطقه، توانمند سازی جوامع محلی و فعالیت های انجام شده جهت توانمند سازی برای توضیحاتی ارائه داد. طرح پارک هم بطور تفضیلی برای حاضرین توضیح داده شد و بیات بر مشکل واگذاری طرح تاکید کرد.در ادامه جلسه شیدفر رییس میراث فرهنگی آمل خواستار استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در پایلوت های پروژه شد که با تایید حاضرین به ویژه بخشدار دشت سر همراه بود. وی در ادامه درباره بخش جذب سرمایه گذار و اینکه چگونه باید بخش محلی را وارد این مقوله کرد و قوانین آن صحبت هایی را ایراد کرد و افزود زیرساخت های بلیران در پایین ترین سطح ممکن قرار دارند و اداره میراث فرهنگی می تواند در قسمت زیر ساخت ها کمک های کوچکی را انجام دهد.

پیرطاهر غفاری از جوامع محلی بلیران به عنوان خواستار این شد که طرف قرارداد پارک جنگلی بلیران روستاییان باشند و به اختیار خودشان سرمایه گذار بیاورند. مغایرت های قانونی مهم ترین معضل پارک بلیران بود که تمام حاضرین با آن موافق بودند. و فرشیدفر داشتن اعتدال مابین همکاری روستاییان و بخش سرمایه گذاری را ضروری دانست و  اضافه کرد  از طرفی یا باید از بخش گردشگری بلیران طبق فرموده آقای شیدفر حمایت گردد یا از اجرای آن جلوگیری شود که حداقل دام های روستاییان آسیب نبیند.

شیدفر در ادامه گفت که برای تصمیمات نهایی باید از طرف استانداری اقداماتی صورت گیرد و ما فقط می توانیم کارهای کوچک را انجام دهیم. بیشترین نگرانی حاضرین به ویژه بخشدار برای ایام عید بود که حتی امکانات ابتدایی در منطقه بلیران وجود ندارد و باید اجازه داده شود که در حد خیلی ساده امکاناتی در آنجا ساخته شود. در آخر قرار شد مصوبه ای برای استانداری در این بخش تهیه گردد که هم بخش خصوصی و هم روستاییان را مد نظر قرار داده تا هر چه سریع تر مشکلات حل شود.