دومین کارگاه آموزشی دبیرخانه کمیته های هماهنگی محلی چهار پایلوت پروژه هیرکانی ، 28 آذر ماه 1397با حضور دبیران کمیته هماهنگی محلی (جنگلداران ) باهدف تبیین شیوه اجرای نمودن برنامه مدیریت تلفیقی حوزه آبخیز در روستای بلیران برگزار شد.

در این جلسه، داریوش بیات مدیر ملی پروژه هیرکانی، با توضیح مختصر راجع به جلسه و اهداف آن از میهمانان خواست تا رویکردهای مثبت و نقطه ضعف های منطقه خود را بازگو کنند.

 

در ادامه آیدین یاسمی مشاور آموزش و ظرفیت سازی پروژه و تسهیلگر این جلسه، با تاکید بر اینکه ضعف ها نیز می توانند به ما مسایل زیادی را آموزش دهند به تشریح این قسمت از طریق ویدئو پرداخت و چند نمونه موفق و نا موفق را در سراسر جهان نشان داد.

مهندس یل، جنگلدار آمل، پس از خیر مقدم گویی به میهمانان از کارهای انجام شده سخن گفت و از لزوم استفاده بخش خصوصی در پروژه پارک بلیران سخنانی ایراد کردند. بخش خصوصی باید در کنار جوامع محلی و با در نظر گرفتن منافع آنها شروع به کار کنند و در تمامی زمان ها تا می شود از ظرفیت آنها استفاده گردد.

مهندس رهنما، جنگلدار سیاهکل با اشاره به طرحی که در سال 73 در آن منطقه انجام شده بود اذعان کرده بود که همکاری مردم و واگذاری قسمتی از کارها به مردم می تواند ضامن ثمربخشی پروژه گردد.

مهندس سیجانی،جنگلدار مینودشت پروژه هیرکانی را پروژه موفقی در راستای تغییر معیشت خواند و تاکید کرد بسیاری از تغییرات مشهود را می توان دید که مردم چگونه نسبت به حفظ منابع طبیعی حساس شده اند. تغییر نگرش مردم به سمت مثبت بزرگترین موهبت پروژه بود.

پیرطاهر غفاری، از جوامع محلی بلیران، از تمامی مسولین خواست به روستاییان اجازه کار دهند زیرا حاشیه نشینان جنگل زندگی شان وابسته به جنگل است و باید بتوانند از جنگل به طور اصولی بهره برداری کنند.

در پایان مهندس بیات همکاری و هم دلی جنگلداران پایلوت ها را ضروری دانست و از آنها در خواست کرد اطلاعات مفید خود را در هر زمان با یکدیگر در اشتراک گذاشته تا بتوانند قدمی در جهت حفظ جنگل ها بردارند.